Temat: Nowe przepisy STT PTT


Szanowni Państwo, Drodzy Tancerze,
wychodząc  naprzeciw wielu uwagom dotyczącym obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza obecnego systemu punktowego, klasyfikacyjnego, organizacji
imprez, powstał, z ramienia ZG PTT zespół, który podjął się  prac
nad gruntowną i kompleksową przebudową dotychczas obowiązujących
zapisów. Celem stało się stworzenie - zbioru przepisów, które
podnosiłyby jakość i atrakcyjność  dotychczasowej rywalizacji
tanecznej, które byłyby odpowiedzią na obecne potrzeby środowiska,
które miałyby zachęcić do rozwoju  
w ramach PTT, obniżyć koszty pierwszych startów, scalić ruch
rekreacyjny,  sportowy i wyczynowy  jako wzajemnie się uzupełniający.


Temat: Szkolenia i egzaminy sędziowskie PTT

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że obowiązkowe szkolenie dla sędziów PTT
odbędzie się w dniach 5-6 września 2015r. w Warszawie. Szkolenie dla
skrutinerów PTT będzie jednodniowe i odbędzie się w dniu 5 września
2015r. również w Warszawie.
Egzaminy sędziowskie i skrutinerskie będą miały miejsce 4 września
2015r. 
Miejsce egzaminów oraz szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Hotelowe
Hotel Fort
ul. Modlińska 310/312
03-152 Warszawa
Zgłoszenia na egzaminy przyjmuje:
1) na egzaminy sędziowskie - Janusz Biały, j.bialy@taniec.pl
2) na egzaminy skrutinerskie - Paweł Łyczko, plyczko@poczta.onet.pl

OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI PTT © 2015